Slabšie a silnejšie pohlavie – je to mýtus, alebo pravda?

Proti tomu, že muži a ženy sa v určitých veciach odlišujú, asi nebude nikto namietať. Je však pravda, že sú v súčasnosti ženy stále nežnejším a slabším pohlavím, zatiaľ čo muži reprezentujú silu a súťaživosť?

Slabšie a silnejšie pohlavie – je to mýtus, alebo pravda?
(zdroj: unsplash.com)

Rovnako súťaživé, menej sebecké

Štúdia výskumníkov z americkej Arizony ukazuje, že ženy sú rovnako schopné konkurencie ako muži. Údajne sa zapájame do súťaží rovnako, ako muži a rovnako často aj víťazíme. Rozdiel je len v tom, že ženy sa o výhru častejšie podelia, zatiaľ čo muži si ju v nadpolovičnej väčšine nechajú pre seba. Sú teda sebeckejší. Pre ženy bolo ešte dôležité, akým spôsobom sa výhry rozdeľujú medzi ostatných účastníkov. Záležalo im teda aj na spravodlivosti.

Dobré šéfky za menej peňazí

To, že sú ženy ochotné menej riskovať, než muži, je tiež mýtus. Zistila to štúdia o tom, ako štruktúra trhu, informácie a stimuly ovplyvňujú správanie mužov a žien. Pravdou však je, že čo sa týka trhu práce, ženy stále zarábajú menej. Podľa Američanov ženy pracujú tri mesiace navyše, aby dostali rovnakú mzdu, ako muži. Dobrou správou však je, že aj na základe vyrovnanej konkurencieschopnosti a súťaživosti je čoraz viac žien na vedúcich pozíciách.

Tehotná už neznamená menejcenná

Ženy sú narozdiel od mužov priťahované pozíciami, ktoré obsahujú nejaký sociálny prvok. Sú to teda spoločenskejšie povolania, pri ktorých sa viac prichádza do kontaktu s ľuďmi. Častým problémom je aj tehotenstvo. Pred nástupom na materskú dovolenku je mnoho žien vystavených tvrdeniam, ako napríklad že „majú tehotný mozog“ alebo je im odmietnuté povýšenie či odmena. Podobný problém nastáva aj pri už narodenom dieťati – ženy majú častokrát samé stres, že ich práca negatívne ovplyvní ich materstvo a rovnako, že ich výkon bude negatívne posudzovaný podľa potreby a povinnosti starať sa o svoje dieťa. Našťastie sa už v tejto oblasti angažujú aj médiá a takéto vnímanie žien a materstva sa celospoločensky považuje za nesprávne. Dôležité je ale konštatovanie na základe vyššie spomenutého, že ženy čoraz častejšie vidíme v „mužskom“ svete a sú naozaj úspešné.