Správy

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov, ktoré sú umiestnené na jeho portáli v kategórií správyšoubiznis. Dáta sa preberajú automatizovane, bez modifikácie, kontroly a revízie obsahu.

Nadpisy, fotografie a úryvky článkov umiestnené na portáli www.topmagazin.sk používame na informačné účely.”

Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, prípadne prelinkovanie na prameň zdroja, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

V prípade, ak sa ktorýkoľvek vlastník/držiteľ autorských práv cíti prevádzkou portálu dotknutý, prosíme ho, aby kontaktoval majiteľa portálu v sekcií kontakt.

Ďakujeme.