Správy

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov, ktoré sú umiestnené na jeho portáli v kategórií správy. Dáta sa preberajú automatizovane, bez modifikácie, kontroly a revízie obsahu.

Nadpisy, fotografie a úryvky článkov umiestnené na portáli www.topmagazin.sk používame nekomerčne v zmysle “Fair Use” doktríny používanej internetovými vyhľadávacími službami na celom svete. V prípade, ak sa ktorýkoľvek vlastník/držiteľ autorských práv cíti prevádzkou portálu dotknutý, prosíme ho, aby kontaktoval majiteľa domény/portálu v sekcií kontakt.

Ďakujeme.