Skôr ako sa sami pustíte do montáže okien, mali by ste vedieť, že nesprávna montáž znehodnotí i ten najkvalitnejší výrobok. Montáž okien svojpomocne nemožno odporučiť.

Prečo sa obrátiť na odborníkov
Stavebné materiály prešli v posledných rokoch rapídnou premenou, a to vo všetkých oblastiach. Rovnaký vývoj je zreteľný aj u stavebných technológií. „Viac ako 90 % okien a dverí predávame vrátane montáže,“ hovorí R. Kubálek, obchodný riaditeľ VEKRY okná. Dôvodov je niekoľko.

Väčšina výrobcov a dodávateľov poskytuje na odborne namontované okná a dvere dlhšiu záručnú dobu. Výhodnejšia je tiež sadzba DPH. Najpodstatnejšie ale je, že kvalitne namontované okná budú slúžiť tak, ako majú a poskytnú nielen očakávanú úsporu tepla, ale aj väčší komfort bývania. Zle namontované okno má naopak veľkú šancu stať sa nočnou morou pre celú rodinu.

Správne vyhotovené musí byť nielen osadenie a fixovanie okien v stavebnom otvore, rovnako dôležité je aj správne difúzne ošetrenie pripojovacej škáry. Dodržané musia byť záväzné stavebno-technické normy. „Pre každý typ výrobku má VEKRA presne definovaný montážny návod, ktorý je pre montážnikov záväzný,“ hovorí R. Kubálek z VEKRY a dodáva, „ak máme zákazníkovi ručiť za kompletnú dodávku, musíme si ako výrobca postrážiť aj správnu montáž.“

Pripojovacia škára
Spojenie okna s domom musí odolať zaťaženiu slnečným žiarením, vetrom, hnaným dažďom a musí tiež vydržať značné teplotné rozdiely aj mechanické namáhanie. Správne riešenie pripojovacej škáry predpokladá požiadavka vysokého nároku na tepelnú izoláciu a nulovú zatekavosť. „Samostatné riešenie si vyžaduje prípad, keď sú kladené zvýšené nároky na zvukovú izoláciu,“ upresňuje R. Kubálek z VEKRY. Správne ošetrená pripojovacia škára obmedzuje tiež kondenzáciu vody priamo vo vnútri škáry.

Použitie samotnej PUR peny je dnes už prekonané a nepripúšťa ho ani stavebná technická norma. Hlavnou nevýhodou je popri nedostatočnej trvanlivosti tepelnej a zvukovej izolácie aj neschopnosť prenášať dilatačné pohyby škáry. Na ošetrenie je potrebné použiť špeciálne fólie a pásky, ktoré škáru ochránia a dokonale utesnia. V závislosti od typu ostenia a použitého stavebného materiálu sú k dispozícii rôzne produkty na montáž. „Bez skúseností a odborných vedomostí je prakticky nemožné správne ošetriť škáru,“ upozorňuje R. Kubálek z VEKRY.

Čítať viac:  Pozrite sa na Ford off-road 2017 F-150 Raptor

Rôzne typy montáže
Montáž okien do ostenia musí zodpovedať nielen typu výrobku, ale aj podmienkam stavby, použitej stavebnej technológii a materiálu obvodových stien. Úplne nenahraditeľné sú tu skúsenosti výrobcov okien a ich detailná znalosť chovania okenných prvkov v rôznych typoch stavieb. Napríklad aj zdanlivo jednoduchá fixácia okien do obvodových stien môže byť vykonaná viacerými spôsobmi v závislosti od konkrétnej situácie.

Veľmi častou technológiou používanou najmä pri pasívnych novostavbách je tzv. predsadená montáž, kedy je okno umiestnené úplne alebo čiastočne pred obvodovú stenu. Aj tu existuje niekoľko rôznych technológií, ako okno fixovať a izolovať. „Každého stavebníka by mala zaujímať technológia, ktorú dodávateľ na jeho stavbe odporúča, a to vrátane informácie o tom, aké materiály budú použité,“ vysvetľuje R. Kubálek z VEKRY.

TIP: kvalitná plastová okná pozrite tady

Akokoľvek ste pyšní na to, že si všetko dokážete urobiť sami, ak nie ste naozaj skúsený montážnik, sami sa do inštalácie nových okien radšej nepúšťajte. Môže to priniesť viac škody ako úžitku.


Diskusia: Čo si o tom myslíte?